PRIVACY STATEMENT

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Telstar Surf behoudt zich het recht voor om over de door jouw verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Telstar Surf zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Telstar werkt zijn gebonden aan Telstar’s voorwaarden, waarin je privacy wordt gewaarborgd.

1.   Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking

de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
om redenen van algemeen belang, of
voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
u de juistheid van de gegevens ontkent;
de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

2.  Nieuwsbrief:

Indien je niet aangebeld bent voor de Nieuwsbrief van Telstar Surf zal Telstar je persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Telstar (per post of e-mail) kun je je ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van je persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@telstarsurf.nl o.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'

3.  Informatie over kredietwaardigheidsbeoordelingen.

Indien u kiest voor betalingsmethode Klarna, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

COOKIES OP TELSTARSURF.NL

Fijn dat je er bent! Voordat je verder klikt vragen wij jouw toestemming voor het plaatsen van cookies. Op Telstar Surf wordt gebruik gemaakt van: functionele cookies, analytische en advertising cookies.

  1. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Bijvoorbeeld om het inloggen makkelijker te maken en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.
  2. Met analytische cookies zien wij hoe jij gebruik maakt van Telstar Surf, deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Analytische cookies maken minimaal inbreuk op jouw privacy.
  3. Advertising cookies houden bij hoe vaak, en welke promotionele content door jou is bekeken. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op advertentienetwerken zo interessant mogelijk te maken voor jou.

Google Analytics: met dit cookie wordt gemeten hoe de Telstar Surf site gebruikt wordt en hoe zij de site gevonden hebben. Deze kennis wordt gebruikt om de Telstar Surf site te optimaliseren en onze marketing campagnes op te sturen. Het delen van informatie is uitgezet en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Google Tag Manager: GTM ligt in het verlengde van Google Analytics en geeft gedetailleerdere data over hoe gebruikers zich door de Telstar Surf site bewegen door middel van events. Deze kennis wordt gebruikt om de Telstar Surf site te optimaliseren en onze marketing campagnes op te sturen. 
Facebook Pixel: deze wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de conversies en via deze pixel worden doelgroep-lijsten gecreëerd die voor remarketing campagnes via Facebook dienen. 
Hotjar: dit cookie geeft gedetailleerdere data over hoe gebruikers zich door de Telstar Surf site bewegen door middel van het registreren van kliks, muisbewegingen en scroll-gedrag. Kennis hierover wordt gebruikt om de Telstar Surf site te optimaliseren.
Spotler: wanneer je aangemeld bent voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we deze vullen met voor jou relevante aanbiedingen. Een persoonlijke nieuwsbrief voor jou dus. Hiervoor gebruiken we onze e-mailmarketingsoftware, Spotler. Zonder de Spotler cookies loop je deze persoonlijke nieuwsbrief mis.

Geplaatste cookies kun je verwijderen vanuit jouw browser. En je kunt vragen om inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen, zul je jezelf wel eerst moeten identificeren en een kopie van de cookie meesturen. 
Heeft u verdere vragen, neem dan rechtstreeks contact op via onze bedrijfsgegevens.