Door gebruik te blijven maken van onze website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie kan je vinden in onze privacy- en cookieverklaring.

Webcam & Weer
Winkelwagen 0 € 0,00
Winkelwagen

Er zijn nog geen artikelen in de winkelwagen geplaatst.

Naar winkelwagen Verder winkelen
Zoeken naar...
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Brunotti winactie

Actievoorwaarden Telstar surf winactie  | Brunotti Levitate trapeze

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie "Brunotti Levitate trapeze" (verder te noemen: "de actie") van Telstar surf. (verder te noemen: "de Organisator" ), gevestigd aan de Palmbosweg 16, 3853 LB te Ermelo (Strand Horst), Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op www.telstarsurf.nl
 3. Door deel te nemen aan de actie kan u kans maken op 1x een Brunotti Levitate kite surf trapeze t.w.v. €239,-.
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de actie door onze Facebook en Instagram pagina te like en volgen en onder het Facebook of Instagram winactie een bericht te plaatsen. In dit de bericht staat de reden waarom hij of zijn kans moet maken op deze prijs. Of waarom iemand die hij of zij kent kans moet maken op deze prijs gedurende de actieperiode. De deelnemers hebben 1 week de tijd om kans te maken om de actie te winnen. 
 5.  De Actie loopt van 14-05-19 tot en met 21-05-19: (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Aan het einde van de actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats en maakt de Organisator op 21-05-19 1 winnaar bekend. De Organisator maakt de winnaar bekend middels een reactie op het Facebook of Instagram winactie bericht. Hierdoor kan iedere deelnemer zien dat de winnaar getrokken is en wie er gewonnen heeft.

Deelname & uitkering prijs 

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres mee kunnen doen.
 2. Deelname aan deze actie is kosteloos en staat open voor een ieder. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Telstar surf en Telstar Surfclub en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaar gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting. (Dit gaat om bedragen boven €449,- euro.)
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaar vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

-        de website van de Organisator (www.tekstarsurf.nl); en/of

-        de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook en Instagram.

 1. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 2. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 3. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of Instagram. Facebook of Instagram is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook of Instagram.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

-        enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;

-        onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of

-        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie door deze deelnemer(s).
 3. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.