Algemene voorwaarden

algemene VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Telstar Surf afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. BEZORGEN & BEZORGKOSTEN 

Telstar Surf bezorgt de artikelen* binnen Nederland via PostNL zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 1 tot 2 werkdagen vanaf de besteldatum. Zogenaamde "lengtevracht", zoals boards, masten en gieken kunnen hier een uitzondering op zijn. De distributie verloopt voor die artikelen niet met PostNL, maar met UPS. Van "lengtevracht" is sprake wanneer er in uw order artikelen voorkomen die een langere lengte hebben dan 175 cm. 
Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Telstar Surf hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door Telstar Surf aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Telstar worden gemeld. Ook eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Telstar Surf heeft verstrekt. 

Ophalen
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikelen op te halen. 

Bijdrage bezorgkosten 
In sommige gevallen zijn er bezorgkosten. Klik hier voor het volledige overzicht. Bij het afhalen van de bestelling vervallen de bezorgkosten natuurlijk. 

2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per Ideal betaald.

3. RECHT OP GRATIS RUILEN EN TERUGGAVE

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de Telstar online-shop zonder opgaaf van redenen en binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*. Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is- mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

Na de periode van 30 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.

Het betaalde bedrag wordt bij retourneren of annuleren binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug gestort.

* Retourneeradres:
Telstar Surf
Palmbosweg 16-20
3853 LB Ermelo

Gevolgen teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door Telstar Surf van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

4. BESTELLING WEIGEREN

Het staat Telstar Surf vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Telstar Surf en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Telstar een online bestelling niet aanneemt, deelt Telstar Surf dit u onmiddellijk mee.

5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & CREDITEUREN

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Telstar Surf behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Telstar Surf zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Telstar Surf werkt zijn gebonden aan Telstar Surf's voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief zal Telstar Surf uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Telstar (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief.

6. GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Telstar Surf aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-

Telstar Surf is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

8. OVERMACHT 

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Telstar Surf opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als Telstar Surf het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Telstar Surf of bij de toeleveranciers van Telstar Surf.

9. VOORBEHOUD

Soms kunnen er fouten op de website staan. Deze fouten kunnen betrekking hebben op de omschrijvingen, prijzen, etc. Telstar Surf kan zich ten alle tijden ontrekken aan de leverplicht wanneer de klant met enige redelijkheid kan weten dat het een fout betreft. Telstar Surf zal uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer deze situatie van toepassing is. 

10. PRIVACY

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Telstar Surf behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Telstar Surf zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Telstar werkt zijn gebonden aan Telstar’s voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief van Telstar Surf zal Telstar uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Telstar (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties. Afmelden kan bij elk ontvangst van de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@telstarsurf.nl o.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.

Door gebruik te blijven maken van onze website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie kan je vinden in onze privacy- en cookieverklaring.